COPYTRADER ATC

COPYTRADER ATC

tong cong
Bio
Đây là link tài khoản mới của chúng tôi. https://social-trading.club/strategy/11913642
THE MATRIX-01

THE MATRIX-01

7/10
Risque
44541%
Rentabilité
30%
Commissions
1:200
Les leviers
the wolf

the wolf

1/10
Risque
90130%
Rentabilité
50%
Commissions
1:200
Les leviers
Koonsin_X10

Koonsin_X10

5/10
Risque
42%
Rentabilité
5%
Commissions
1:200
Les leviers